Omnie

Urodziłem się 3 czerwca 1981 roku w Busku Zdroju. Wychowałem się w Błotnowoli w gminie Nowy Korczyn, a obecnie mieszkam w Brzostkowie.

 

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach. Kończyłem studia z zakresu ekonomii i uzyskałem tytuł magistra, oraz studia podyplomowe „Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej" w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. E. Lipińskiego w Kielcach.

 

Należę do Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie obecnie pełnię funkcję członka Zarządu Powiatowego w Busku Zdroju. W latach 2002 – 2005 piastowałem funkcję prezesa Zarządu Powiatowego ZMW RP „Wici” w Busku – Zdroju, w latach 2006 – 2009 wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZMW RP „Wici” w Kielcach, zaś w latach 2009 – 2011 byłem delegatem Rady Krajowej ZMW RP „ Wici”. Zostałem odznaczony Srebrną oraz Złotą Odznaką ZMW.

 

Od 1999 roku jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i obecnie pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowym Korczynie. W 2006 roku wyróżniono mnie Złotą Koniczynką za aktywność na rzecz Ruchu Ludowego.

 

Aktywne formy aktywizacji takie, jak: staż i przygotowanie zawodowe umożliwiły mi rozpoczęcie kariery zawodowej w biurze Zarządu Świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach. Doświadczenie pracownika samorządowego zdobywałem pracując w latach 2005 – 2007 w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 

W latach 2008 – 2011 pracowałem jako inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Rynku Pracy, Oddziale ds. Kontroli Projektów EFS. W ten sposób zdobyłem doświadczenie pracownika publicznych służb zatrudnienia i specjalizowałem się w kontroli realizacji projektów europejskich, w tym kontroli finansowej wydatkowania środków publicznych.

 

Od roku 2011 pracuję na stanowisku zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju.

 

W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2014 r. zaufało mi ponad 5,3 tys. Mieszkańców województwa Świętokrzyskiego i zostałem wybrany radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego oraz członka Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

 

Wraz z żoną Agnieszką wychowuję dwóch synów: Szymona i Karola oraz córeczkę Judytę. Bardzo cenię sobie chwile, które spędzam wraz z bliskimi i zawsze staram się, aby był to czas spędzony aktywnie i pomysłowo.

 

Zaufało mi ponad 5,3 tys. mieszkańców Województwa świętokrzyskiego.

 

W wolnych chwilach lubię posłuchać dobrej muzyki.

 

 

 

Biuro Poselskie

ul. Bohaterów Warszawy 47/2

28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 370 96 76

Polskie Stronnictwo Ludowe

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ul. Wesoła 47/49 II p.

25-363 Kielce

e-mail: biuro.kielce@psl.org.pl

Urząd Marszałkowski w Kielcach

al. IX wieków Kielc 3

25-516 Kielce

tel.: 41 342-18-78

fax: 41 344-52-65

e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl